Pondělí

15:30 - 16:30 hod. - PŘÍPRAVKA - CVIČENÍ DĚTÍ (od 6 let)
- začátečníci, nácvik úplných základů
16:45 - 18:00 hod. - CVIČENÍ DĚTÍ / MLÁDEŽ (od 6 let / od 13 let)
- mírně a středně pokročilé děti / mládež
18:15 - 19:30 hod. - CVIČENÍ DOSPĚLÍ - SEBEOBRANA 
- nácvik sebeobrany / sebeochrany, výcvik se zbraněmi, posilování...
- nutné nahlášení před lekcí - 736 105 050 

Úterý

09:00 - 13:15 hod. - ZŠ Talent Bylany 
15:30 - 20:00 hod. - JÓGA s Olgou

Středa

15:30 - 16:30 hod. - PŘÍPRAVKA - CVIČENÍ DĚTÍ (od 6 let)
- začátečníci, nácvik úplných základů
16:45 - 18:15 hod. - CVIČENÍ DĚTÍ / MLÁDEŽ (od 6 let / od 13 let)
- mírně a středně pokročilé děti / mládež
19:00 - 20:30 hod. - JÓGA s Olgou

Čtvrtek

09:00 - 13:15 hod. - ZŠ Talent Bylany 
14:30 - 16:00 hod. - INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
- předem domluvené lekce 
16:15 - 17:15 hod. - CVIČENÍ 
DĚTÍ (od 6 let)
- mírně a středně pokročilé děti
17:30 - 18:30 hod. - CVIČENÍ KENJUTSU / JOJUTSU / TANTOJUTSU
18:45 - 20:15 hod. - CVIČENÍ DOSPĚLÍ / MLÁDEŽ (od 13 let)
+ studijní skupina JUJUTSU KISHINJUKU

Pátek

individuální lekce / akce pro děti (nocovačky) / cvičení s mečem 

Sobota

kurzy / stáže / semináře

Neděle

kurzy / stáže / seminářeINFORMACE PRO DĚTI A RODIČEBugei Kan Jiin - Kido Ryu z.s., se sídlem Široká 129, Chrudim, 537 01, IČ: 06949819, zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 11730 (dále jen "KR") zpracovává a uchovává informace dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR). KR nepředává a neposkytuje osobní údaje dalším správcům ani příjemcům.

Webové stránky KR jsou chráněny autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Použití obsahu či podoby webových stránek KR a to částečně či úplně, lze pouze s písemným souhlasem KR.