Pondělí

15:45 - 16:45 hod. - SKUPINA MLADŠÍCH DĚTÍ (7 - 11 let)
17:00 - 18:15 hod. - SKUPINA STARŠÍCH DĚTÍ / MLÁDEŽE (12 - 17 let)


18:30 - 19:30 hod. - SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ
- nutné nahlášení před lekcí - 736 105 050 

Úterý

09:00 - 14:30 hod. - ZŠ Talent Bylany

15:00 - 16:00 hod. - SPOLEČNÁ SKUPINA DĚTÍ / MLÁDEŽE 
- tento čas bude potvrzen během měsíce září 2024

16:30 - 20:00 hod. - JÓGA s Olgou

Středa

15:45 - 16:45 hod. - SKUPINA MLADŠÍCH DĚTÍ (7 - 11 let)
17:00 - 18:15 hod. - SKUPINA STARŠÍCH DĚTÍ / MLÁDEŽE (12 - 17 let)

19:00 - 20:30 hod. - JÓGA s Olgou

Čtvrtek

09:00 - 13:15 hod. - ZŠ Talent Bylany

14:30 - 16:00 hod. - INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
- předem domluvené lekce
16:15 - 17:15 hod. - SPOLEČNÁ SKUPINA
DĚTÍ / MLÁDEŽE
17:30 - 18:30 hod. - KENJUTSU / JOJUTSU / TANTOJUTSU

18:45 - 20:15 hod. - AIKI-JUJUTSU DOSPĚLÍ / MLÁDEŽ (od 15 let)
- studijní skupina JUJUTSU KISHINJUKU

Pátek

individuální lekce / akce pro děti (nocovačky) / posilovna / sebeobrana

Sobota

kurzy / stáže / semináře

Neděle

kurzy / stáže / semináře / JÓGA S IVOUINFORMACE PRO DĚTI A RODIČEBugei Kan Jiin - Kido Ryu z.s., se sídlem Masarykovo náměstí 56, Chrudim, 537 01, IČ: 069 49 819, zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 11730 (dále jen "KR") zpracovává a uchovává informace dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR). KR nepředává a neposkytuje osobní údaje dalším správcům ani příjemcům.

Webové stránky KR jsou chráněny autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Použití obsahu či podoby webových stránek KR a to částečně či úplně, lze pouze s písemným souhlasem KR.