AKTUALITY

Aktuálně v roce 2020 pro vás připravujeme:

 


 

KURZY A VÝCVIKY

 

Kurzy sebeobrany pro děti Chrudim

KURZY SEBEOBRANY PRO DĚTI

Seznámení dětí s cvičením sebeobrany (bojových umění a sportů) s důrazem na pohybovou stránku oproti "bojové".
Neučíme se prát, ale umět tomu předcházet posílením a rozvojem zdravé osobnosti. Důraz je kladen na morální a sociální vlastnosti dětí. Utužení ducha i těla ve vzájemné rovnováze.

  • beseda s dětmi i rodiči, sebeochrana, bezpečnost, modelové situace
  • rozcvičení
  • nácviky pádových technik, základní gymnastické dovednosti
  • aplikace síly, držení, uvolňování z držení, útěky (liška a zajíc)
  • úpolové hry
  • základní Judo, Musado, Aikido techniky

Venkovní akce s programem jsou především zaměřené na rozvoj dovedností v přírodě.

Kurzy jsou vhodné např. pro firemní kolektivy s dětmi, ale i pro základní školy. Jsme dle zákona (MŠMT ČR) akreditováni.

 

Kurzy sebeobrany Chrudim

KURZY SEBEOCHRANY

Soubor prezentace, besedy sebeochrany a reálného cvičení sebeobranných technik. Důraz je kladen na prevenci a psychologii. Cvičení jednoduchých sebeobranných technik vychází z Judo, Jujutsu, Aikido a Musado MCS.
Součástí kurzů či samostatných kurzů je práce se sebeobrannými prostředky a zbraněmi.

Další samostatné kurzy v rámci sebeochrany:
Základní ovládání boje nožem

Základní ovládání boje s teleskopickým obuškem
Základní ovládání combat střelby s krátkou zbraní

Kurz je vhodný pro jednotlivce a menší skupinky.
Kurzy lze pořádat i v rámci teambuildingu.
Jsme mezinárodně akreditovaní k výuce sebeobrany.

 

Kurzy první pomoci Chrudim

KURZY PRVNÍ POMOC

Školení první pomoci vychází ze standardů první pomoci revidovaného vydání z roku 2012 a dále ze sylabusu Barts for CLS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills).

Školení je vhodné firmy, školní zařízení či jako součást dalšího vzdělávání. Splňujeme zákonné podmínky ke školení první pomoci.

 

KTS Survival Chrudim

KTS SURVIVAL

Kurz dovedností, modelových situací a otestováním sebe sama, včetně vlastního vybavení pro přesun a pobyt mimo bezpečí vlastního zázemí (domova, apod.). Kurz je situován do "neznámého prostředí" především v přírodě. Tzv.: "SURVIVAL - přežití."

Level I. : ZÁKLADNÍ
Level II. : POKROČILÍ
Level III. : BOJOVNÍK

Pro KTS SURVIVAL level III. - BOJOVNÍK je vyžadováno lékařské potvrzení o psychické a fyzické způsobilosti k absolvování kurzu.

Tato prožitková simulace je vhodná pro firemní teambuilding, menší skupinky či jednotlivce, kteří mají ideálně svého "buddyho" ("kamaráda, co ti kryje záda").


 

INDIVIDUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Individuální bezpečnostní služby podrobujeme vícestupňové diskrétnímu náhledu na situaci. Spolupracujeme s profesionálními partnery a vždy s důrazem na společné vyřešení.

Pokud máte jiné specifické požadavky a dotazy na bezpečnostní služby, neváhejte nás kontaktovat.

+420 736 105 050

 

 

Kido Tactical Service

Bezpečnostní šetření

Otestování vašeho materiálního i fyzického zabezpečení a vystavení zprávy o možných rizicích včetně právních aspektů.

Kido Tactical Service

Bezpečnostní dohled

Bezpečnostní ochranný dohled nad nemovitostí. Doprovod dětí a dospělých v skrytém i demonstračním režimu.

 

 


Pořádali jsme

KTS SURVIVAL LEVEL 1,5
14. - 16. 6. 2019 - základní dovednosti k přežití doplněné o rozvojové aktivity (slaňování, lezení, přesuny, první pomoc, voda, potrava...), lokalita Ždárské vrchy. Akce je určena pro dospělé. Nižší a střední stupeň fyzické a psychické zátěže. Cena 2.000,- Kč za osobu bez "buddyho" a s "buddym" (kolegou, kamarádem..) 1.800,- Kč za osobu. Přihlášení email, osobně či tel. Na viděnou v lese.

1.4. 2019 od 18:00 hod. beseda s Andorem Šándorem, kavárna Atrium Café Chrudim

Beseda s gen. Andorem Šándorem

 

 


 

 

Tradiční bojové umění vs. sebeobrana (tzv. sypačka)

Mnohokrát mne napadlo toto versus a něco k tomu i psal. Myslím, že Rory Miller v knize Realita Násilí to za mne napsal lépe či stejně, jak o tom uvažuji, nahlížím a žiji.
Neustále se to řeší na různých fórech, webech, arénách.. a vyřešení nikdy nenastane. Vždy to krachne na subjektivním pohledu, který se snažíme založit na svých zkušenostech a snahou o objektivitu. K tomu se povětšinou přimíchá koktejl ješitnosti a ega a jsme v tom kole dokazování, kdo je víc, co je víc, ten je nejlepší a tohle a tamto...
Tradiční bojové umění mne dalo a dává především něco co nevím, jak úplně přesně pojmenovat - nazvu to nejblíže mentalitou... přesto také velmi důležitým technickým prazákladem..
Realita ("sypačka") mne naučila, že není v mých silách přeprat každého, vyhrát souboje, porazit všechny a když, tak je to jen pomíjivý stav a vlastně hlavně nechci nikoho přeprávat. Sebeobranu jako pojem především nahrazuji sebeochranou a prevencí. Nebráním se útoku (proto né, sebeobrana), ale útočím na útočníka. Když mne někdo drží - vnímám realitu, kdo koho drží ?! - já jeho! Když někdo útočí, učiním pohyb k němu. Rychlost jsem našel v plynulosti a učím se ji stále a stále. Sílu jsem našel v uvolnění a postoji. (Ne-) Předvídatelnost jsem nalezl v očích. Rozebírati to pak není třeba, je to třeba prožívat a žít.

"Klid před bouří, všichni známe a čím je větší, tím je větší i bouřka, tak prosté."

Richard

Dejte nám vědět, o který kurz máte zájem a my se Vám ozveme. Rezervujte online!