BOJOVá UMĚNÍ

    AIKIJUJUTSU / AIKI NO JUTSU (bojové umění)
 
    Jedná se o tradiční japonská bojová umění s velkým odkazem samurajských válečníků.
Aiki je proces harmonizace vaší vnitřní energie a okolní energie. Do a Ju Jutsu je přístupem - cestou ke studiu.
Výuka se v předškolním a raném školním věku, vždy přizpůsobuje fyzickým schopnostem dětí. Důraz ve výuce je kladen na rozvoj všeobecné pohyblivosti, fyzického zocelení, nácviku pádových technik, etikety a základních technických dovedností na kterých mohou děti stavět při pokračování studia v bojových umění. Cvičení pro děti se vždy skládá i z několika úpolových her. Cílem je využít hry k opakujícím návykům pro rozvoj automatizace, rychlosti, koncentrace, bdělosti, ale i také prostě pro radost. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a pokročilosti.
    Cvičení pro dospělé a náctileté se především věnuje praktičnosti a aplikovatelnosti bojového umění k ochraně života. Důležitý je i rozvoj fyzických a mentálních schopností, které stejně jako v válečníky v dávných dobách připravuje jedince zvládnout bojové situace a nejen je. Stále však ctíme úctu, tradice a neodělitelnou duchovní cestu bojového umění. Společná cesta při výuce bojového umění, nesmí zasahovat do vývoje jedince a jeho vlastní budování vnitřně silné respektované osobnosti. Přes všechna velká společenství v bojových uměních zůstáváte jen Vy sami, jen Váš postoj, Vaše technika.
    Aiki ... neslouží jen k obraně a ochraně života, ale pravidelné cvičení utužuje tělo, ducha, zdraví a začně propojovat tolik běžných věcí, pohybů, činů a to je třeba osobně poznati.
Zastavte se podívat, zacvičit a sami zjistit.

    TANTOJUTSU (boj nožem)

    Jednou ze srdeční specializací Bugei Kan Jiin - Kido Ryu je výuka boje nožem. V tomto umění pořádáme semináře a kurzy i pro širokou veřejnost. Je velmi iluze beroucí si zkusit reagovat na útok nožem, ikdyž jste ozbrojeni střelnou zbraní nebo naopak holou rukou. 
    Výuka v tantojutsu je rozdělena do třech stupňů, v kterých se například učí současné použití obou rukou, cvičení kata či páky k odebrání nože. Doslova nadrilované vzorce boje nožem, mohou být použity pro sebeobranu a boj např. s yawarou, kubotanem, ale i klíči, srolovaným časopisem, tužkou, mobilem, apod.

    KENJUTSU (studium boje s mečem)

    Ovládnutí boje s dřevěným mečem (bokken - bokkenjutsu), až po ostrou katanu. Cvičíme kumi tachi, kihon waza, kata škol Toyama, Nakamura, Kashima Shinden Jikishin Kage. Cvičení s opravdovým ostrým mečem je velmi intezivní a koncentrovaná meditace pohybem.
    "Meč je spjat s bushi v absolutním celku. Není cuka, cuba, ha, saja, atd., je jen "živoucí meč."
Meč je třeba míti v úctě, pokoře a každý den ho vzít do rukou - v úctě však nestrojené a bez zbytečné náboženské glorifikace..."nebýt tzv. japonštější, než japonci", jak se říká.
    Je jedno, zda-li ho držíš v jedné ruce či ho máš za pasem - stojíc v postoji, není třeba se zabývati protivnikem, ani sebou, ani životem, ani smrtí - sekejte dějem čisté prázdnoty. "


    KURZ SEBEOBRANA pro ŽENY (sekce KIDO TACTICAL SERVICE)

    V průběhu roku pořádáme také kurzy sebeobrany pro ženy, především dle zájmu a v menších skupinách (cca 10 žen).
Sebeobrana je intezivní, prožitková a skládá se z neúprosných statistik, teorie a praxe. Praktická část neobsahuje zbytečné množství technik a složitých vzorců jednání. Jednoduchost a účinnost musí být jasnou doménou ženské sebeobrany.
Pro nabídku a termíny kurzů sledujte aktuality na úvodní stránce.
    Pokud máte zájem o nabídku kurzu sebeobrany pro ženy, můžete nás kontaktovat a společně termín naplánovat.

    Obecně k výcviku bojového umění v Bugei Kan Jiin - Kido Ryu.

    V Bugei Kan Jiin - Kido Ryu nepořádáme žádná sportovní utkání a poměřování na body, protože bojovat na život a na smrt není soutěž. Neuslyšíte od nás jsme nejlepší a náš přístup je ten nejtradičnější, nejúčinější a nejlepší, to jsou prázdné nesmyslné zbytečné a naivní řeči. Nikoho také nesoudíme, jestli ta či ona sebeobrana, bojové umění, sport je špatný a méně funkční. Není špatných sebeobran, bojových umění, sportů to zdání či realitu vytvářejí jen špatní lidé. V otázkách bojových existuje pouze jediná realita a to funkčnost (bdělost) - přežiješ vs. nefunguje, tak to neokecáš a nepřežiješ!

    Cvičíme tvrdě, bolestivě na vlastním zdokonalení fyzického i spirituálního obalu. Prvoplánově nám nejde o počty a encyklopedické názvy technik, barvy pásků, počty cvičenců, asociací, apod.,  jde o funkčnost základních principů a jejich reálné použití v praxi u daného jedince. Ze své osobní zkušenosti vím, že například kvalitní nácvik všech pádových technik trvá zhruba rok intenzivního cvičení. Na tomto příkladě je patrné důležité pravidelné soustavné cvičení, které nese po letech plody vašeho potu, únavy, bolesti v podobě mimovolních reakcí při ochraně vlastního zdraví a života.
S oblibou říkám: „Jak si ráno zavazujete tkaničky? Přemýšlíte nad tím?“
    Za velmi důležité při studiu považuji cvičení (vnímání a propojování) společných principů technik s mečem, bokkenem, holí, nožem, vidličkou, klíčem, atd. s bojem „holou rukou."Dbáme na dojo (školní) etiketu a ctíme principy samurajského kodexu bušidó a skautingu.

Shishō Richard Alexa